Jan Petersen: -Dette er for dårlig Jens!

Høyres leder Jan Petersen reagerer sterkt på at statsministeren ikke har fortalt at Arbeiderpartiet har vurdert kutt i sykelønnen.