Bratt regjeringsår

Ett år i sentrum for oppmerksomheten. Men hva har skjedd med det politiske sentrum?