Omfattende overfiske av torsk

Norske og internasjonale fiskere kan ha overfisket kvoten for norsk arktisk torsk med 50.000 tonn. Totalkvoten er på 395.000 tonn.