Ungdom skal lage nettsider om bistand

I forbindelse med 50-årsjubileet for norsk bistand har utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson engasjert fem ungdommer i et eget panel kalt Framtidsvokterne. De skal formidle kunnskap om utviklingshjelp og fattigdom til unge, og har invitert andre unge til konkurranse om å lage de beste nettsidene om FNs bekjempelse av fattigdom.