- Distriktsstøtte er sikret

Fritaket for arbeidsgiveravgift i Finnmark og Nord-Troms er sikret etter en avtale mellom EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, sier finansminister Per-Kristian Foss (H).