Krever flere rettigheter for pårørende til drapsofre

Pårørende til barn og ungdommer som er drept i kriminelle handlinger retter skarp kritikk mot myndighetene og krever flere rettigheter.