Flere årsverk i psykiatrien

Fra 2000 til i fjor ble det 720 flere årsverk ved psykiatriske institusjoner, avdelinger og poliklinikker.