Viktig avklaring om kjøttregler

På visse betingelser tillates butikkene å fryse ferskvarer for senere bruk. Dette er én av konklusjonene etter et oppklaringsmøte kjøttbransjen hadde med Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) onsdag.