Viktige deler skal straks fjernes fra HV-våpen

Samtlige 83.000 HV-mannskaper og befal i Norge skal snarest muligsikre sine HV-våpen som AG-3 og MP-5 ved å fjerne viktigevåpendeler.