Foreslår gebyr for opplysninger fra folkeregisteret

Finansdepartementet foreslår at det skal betales gebyr for opplysninger fra folkeregisteret, og at det skal bli større adgang til å få utlevert noen av opplysningene i registeret.