Hedret veteran

Partiveteran og partikritiker Kåre Kristiansen ble utnevnt til æresmedlem i Kristelig Folkeparti under landsmøtefesten lørdag. Kristiansen har tidligere takket nei til tilsvarende tilbud, men fant i sitt 81. år ut at han kunne akseptere hederen fra sitt gamle parti.