Rettsmedisinerne støtter Andersens forklaring

Professor dr. med Torleiv Rognum ved Rettsmedisinsk Institutt sa ibyretten i dag at Jan Helge Andersens forklaring i retten kan væredekkende for det som skjedde på åstedet i Baneheia underbarnedrapene.