Bergen overtar ledelsen av Sola

Stavanger lufthavn, Sola, skal i framtiden ledes fra Bergen. Hovedadministrasjonen i Luftfartsverket i Oslo vil at Luftfartsverkets regionale ledelse på Sola legges ned og at administrasjonen av lufthavnen overføres til Flesland ved Bergen i løpet av høsten.