Lite gehør for Reme-kommunen

Odd Kristian Reme får liten støtte for tanken om å innskrenkekommunenes rett til å si nei til å slå seg sammen.