Namsretten krever nytt vedtak om DLF

Fylkesvalgstyret i Akershus må innen utgangen av måneden velge hvilken liste som skal representere DLF i stortingsvalget. Det skjer etter pålegg fra Oslo namsrett.