Bør være aktuelt her

Norge bør lære av andre land og vurdere både nulltoleranse og mulighet til å fengsle yngre innbyggere enn i dag, mener justispolitisk talsmann Jan Arild Ellingsen i Fremskrittspartiet.