Bjerkreimsvassdraget foreslått vernet

Rapporten "Supplering av verneplan for vassdrag" inneholder følgende forslag om nye vassdrag i verneplanen: