Vil gjennomgå samarbeidet etter domkirke-boikott

Mellomkirkelig råd vil gå gjennom sine interne rutiner etter at rådets representant i et møte i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn gikk inn for å boikotte en markering av 11. september i Oslo domkirke.