Anbefaler vurdering av riksrett

Gardermo-kommisjonen anbefaler at det vurderes om det bør reisesriksrett-tiltale mot tidligere samferdselsminister Lars Gunnar Lieog eventuelt andre medlemmer av Syse-regjeringen.