Rakket ned på Grønnerød

Per Orderuds forsvarer, Cato Schiøtz, rakket i prosedyren sin kraftig ned på Lars Grønnerøds troverdighet.