Finnmark fylkeskommune inn på teppet i Helsetilsynet

Finnmark fylkeskommune er kalt inn på teppet til Statens helsetilsyn. Helsetilsynet har pålagt fylkeskommunen å dokumentere at de har en forsvarlig ambulansetjeneste, noe de ikke har gjort.