65 innbrakt for narkobruk under Futuredome

Politiet har innbrakt om lag 65 personer for bruk av narkotika iforbindelse med housepartyet Futuredome i Valhall i Oslo.