Stortinget vedtar strengere soning i fengsel

Det skal bli vanskeligere å få prøveløslatelse og straffbart å rømme fra fengselet. Vilkårene for permisjon skal strammes inn.