Bull: -Letter noe på trykket

– Regjeringens beslutning om å lette på importforbudet på kjøtt fra EU, tar bort noe av trykket og må ses på som positivt, sier Norges EU-ambassadør Einar Bull.