Økt vekst i havbruksnæringen

Regjeringen vil legge til rette for en kontrollert vekst i havbruksnæringen, blant annet gjennom et nytt system for produksjonsregulering.