Laksen tålte kraftutbygging

Mens verneinteressene krev minstevassføring i Årdalsvassdraget, meiner Statkraft at produksjonen av laks i dag truleg er like stor, eller større enn før reguleringa.