Bondeviks draum

Det er natt til 11. september. Kjell Magne Bondevik studerer den siste landsoversikta på skjermen.