Ungdom i nord er fetest

En ny undersøkelse viser at ungdom i de tre nordligste fylkene er fetere og har opptil 90 prosent større sjanse for overvekt enn Oslo-ungdommen.