Norges Bank fyller opp Oljefondet for milliarder

Norges Bank vil hver dag i november kjøpe valuta tilsvarende 300 millioner kroner til Statens pensjonsfond — Utland (Oljefondet).