Økt velferd gir færre i arbeid

Gode velferdsordninger og få krav til innvandrere gir høy arbeidsledighet og mer segregering, ifølge en ny forskningsrapport.