– Dødsulykker må ikke dømmes som drap

Sjåfører som er innblandet i dødsulykker, skal ikke nødvendigvis dømmes for drap etter ny straffelov.