• Scanpix

-Dette har vært en vanskelig avgjørelse

Stort behov for å rekruttere fra ikke vestlige miljøer, samt liten tillit blant ungdommer i denne gruppen, var tunge argumenter for å si ja til religiøse hodeplagg.