Kina avlyser nye møter med Norge

Kinesiske myndigheter har avlyst eller utsatt ytterligere fire delegasjonsbesøk til eller fra Norge.