Ber 287 kommuner ta imot 5.300 flyktninger

Kommunene blir bedt om å ta imot til sammen 5.300 flyktninger neste år. 750 av dem er enslige under 18 år.