Misbrukte 116.000 pasientjournaler

Datatilsynet retter knallhard kritikk mot Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) for misbruk av helseopplysninger.