• I løpet av årets seks første måneder omkom 16 personer i ulykker med fritidsbåt. Nesten samtlige var godt voksne menn. Fredrik Refvem

Menn over 60 overrepresentert i dødsulykker med fritidsbåt

I løpet av årets seks første måneder omkom 16 personer i ulykker med fritidsbåt. Nesten samtlige var godt voksne menn.