Flere frivillige slipper til ved Langesund

Over 400 frivillige har bedt om å få være med på oppryddingsarbeidet etter skipshavariet utenfor Langesund. Frivillighetsarbeidet trappes opp til helgen.