Røde Kors krever norsk opprydding i Libya

I Libya krever etterlatte eksplosiver fra den væpnede konflikten stadig nye ofre. Røde Kors mener Norge må ta et større ansvar for oppryddingen.