- Bergen var truet av strømkollaps i vinter

Statnett beskriver kraftsituasjonen i Bergensområdet i begynnelsen av 2010 som en «nær døden-opplevelse».