- Uten datalagring ingen bevis

— Uten datalagring ingen bevis Alt fra overgrepssaker til hvitsnippforbrytelser vil bli nesten umulige å etterforske hvis ikke teletilbyderne pålegges å lagre trafikkdata i samsvar med EUs datalagringsdirektiv, mener Politidirektoratet