Alvorlig sykdom påvist i norsk østers

En sykdom som nærmest har utryddet flatøstersen i store deler av Europa, er for første gang påvist i Norge.