Økonomien setter stopp for HV-øvelser

På grunn av den økonomiske situasjonen i Heimevernet vil vanlige HV-soldater ikke bli innkalt til øvelser i 2009.