• Abid Q. Raja vil ha statsansatte imamer. Scanpix

Abid Raja vil ha statsansatte imamer

Venstre-politiker Abid Q. Raja foreslår at staten burde ansette tre imamer som på fulltid kan reise rundt på skoler og informere om islam og på andre måter delta i samfunnsdebatten.