Nedgang i dødsulykker på jobb

Antallet personer som omkommer på sin arbeidsplass ser i år ut til å gå i positiv retning, etter fjorårets dystre tall.