Vil ha 18-årsgrense for bruk av solarium

Kreftforeningen skriver i en høringsuttalelse til Helse— og omsorgsdepartementet at det bør innføres 18-årsgrense for bruk av solarium.