Større egenandel ved store naturskader

Landbruksdepartementet foreslår en fast egenandel på 25 prosent ved utbetaling av erstatninger fra Statens naturskadefond.