Frp: - Kynisk Storberget bruker alle midler

— En kynisk bruk av terrorhandlingen i Stockholm for å få aksept til å overvåke alle mennesker i Norge.