• Disse buksene er giftige.

Giftige olabukser trukket fra markedet

Giftige og sterkt allergifremkallende stoffer er funnet i flere olabukser som selges i både Norge, Sverige og Danmark.