Tredobling av oppdrag for helikoptre i Afghanistan

De norske helikoptrene i Afghanistan har ifølge Forsvaret hatt en tredobling i antall evakueringsoppdrag sammenlignet med foregående år.