- Stor tillit mellom norske partier

Det er stor tillit mellom de ulike politiske partiene i Norge. Velgerne stoler på partiene og på myndighetene.